กลับหน้าแรก
100 ตัวอย่าง การทำแผนที่ความคิด (Mind Maps)

เป็นตัวอย่าง แผนที่ความคิดจากหนังสือของ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ อยู่ใน link เรียบร้อยแล้ว

http://www.prachasan.com/100mapsWL/index.htm

จากคุณ ประเสริฐ แก้วอาภัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
prasertk@chiangmai.ac.th

ข้อคิดเห็น

 แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
IP 54.166.179.165

ผู้ตอบ :       *
Email :      

ข้อความ :
     
ไฟล์แนบ :