กลับหน้าแรก
การรายงานผลงานและผลการใช้เงินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2554

เรียน จนท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อโปรดทราบ ณ ไตรมาสที่ 1 ยังปรากฎว่า หลายโครงการยังไม่รายงานการดำเนินงาน (ผลงานและผลการใช้เงิน) มายังกองแผนงาน บัดนี้ ใกล้สิ้นไตรมาสที่ 2 แล้ว ขอความร่วมมือทุกโครงการช่วยกรุณารายงานผลมายังกองแผนงาน ดัง File แนบมานี้ด้วย ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่โครงการตกลงกับมหาวิทยาลัย ในขั้นตอนจัดทำรายละเอียดให้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับ) หากท่านเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมีต้นฉบับ และได้เก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป และขอให้ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 5 เมษายน 2554 จักขอบพระคุณยิ่ง

File : ขึ้นเวปสรุป54.xls.xls
Link :

จากคุณ นิตยา ลำเภาพงศ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

ข้อคิดเห็น

 แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
IP 54.196.91.8

ผู้ตอบ :       *
Email :      

ข้อความ :
     
ไฟล์แนบ :