กลับหน้าแรก
แบบฟอร์มรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 (บริการชุมชน)

เรียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ6392(5)/ว2154 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในข้อ 1. รายงานแผนการปฏิบัติงาน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำแนกเป็นรายเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ทำตามแบบฟอร์ม ในเวปกองแผนงาน : ข่าวสารกองแผน : ลำดับที่ 133 และแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (โครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร์) ให้ทำตามแบบฟอร์ม ลำดับที่ 135

File : แผนผลบริการชุมชน.rar
Link :

จากคุณ นิตยา ลำเภาพงศ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551

ข้อคิดเห็น
ส่งแล้วครับ
Attach : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการปี 2552.xls จากคุณ คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 12:02:25

 แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
IP 54.225.35.215

ผู้ตอบ :       *
Email :      

ข้อความ :
     
ไฟล์แนบ :