วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010285 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030.- บาท จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ธุรการและประสานงาน) สังกัดศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดดังแนบ