วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018
enth

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010207 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท

สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : (Smart Campus Management Center : SCMC)

รายละเอียด ดังแนบ