วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth
งบที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2562 หมวดเงินอุดหนุนและสิ่งก่อสร้าง

งบที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2562 หมวดเงินอุดหนุนและสิ่งก่อสร้าง

งบที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2562 หมวดเงินอุดหนุนและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ