วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018
enth

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

 

ด้วยสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010285 อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,030 บาท จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ธุรการและประสานงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Smart Campus Management Center : SCMC ) รายละเอียด ดังแนบ