วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018
enth

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010207 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Smart Campus Management Center : SCMC ) รายละเอียด ดังแนบ