วันศุกร์ , 20 เมษายน 2018
enth

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010207 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Smart Campus Management Center : SCMC)