วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018
enth
คู่มือปฏิบัติ การกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562

คู่มือปฏิบัติ การกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562

คู่มือปฏิบัติ การกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

งบประมาณแผ่นดินปี   พ.ศ.2562