วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
enth

ข่าวสารกองแผนงาน

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา ... Read More »

ขอความร่วมมือส่วนงานที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 รายการสิ่งก่อสร้าง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ส่งกองแผนงานภายใน 20 มิ.ย. 2561

ขอความร่วมมือส่วนงานที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 รา ... Read More »